Het Team Huurdersbalie levert op vele manieren met hart voor de huurder de verlangde en nodige ondersteuning aan huurders met vragen en problemen.

Respect, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en deskundigheid staan voorop bij het vinden van oplossingen van vragen en problemen. Hoe zij dat doen? Dat vertellen we u graag!

Neli Talibova, senior bewonersadviseur en coördinator van De Huurdersbalie, toezichthouder Wet goed verhuurderschap

Neli Talibova brengt als juriste in haar functie als senior bewonersadviseur van De Huurdersbalie ervaring vanuit verschillende werkgebieden mee: van het beoordelen, onderbouwen en uitleggen van juridische stukken tot het begeleiden, ondersteunen, analyseren en fungeren als aanspreekpunt voor mensen in een kwetsbare situatie die juridisch advies nodig hebben. Naast haar theoretische kennis en werkervaring, zet Neli Talibova ook haar ervaringen als ervaringsdeskundige in en weet zij als geen ander hoe belangrijk het voor cliënten van De Huurdersbalie is om zich gehoord, gesteund en juist geadviseerd te weten. Dit doet Neli op een manier die een krachtig resultaat voor cliënten oplevert en gekoppeld is aan haar motto: ‘Ik heb hulp gehad van anderen, nu doe ik graag iets terug voor de maatschappij.’

Naast het directe contact met cliënten, zorgt de meertalige Neli voor een goede samenwerking met ketenpartners. In een prettige samenwerking waarbij je elkaar kent, realiseer je met elkaar namelijk de beste mogelijkheden voor de cliënt zodat zaken goed geregeld zijn!

Francis Bevers, senior bewonersadviseur, toezichthouder Wet goed verhuurderschap

Al ruim 25 jaar werkt Francis Bevers op het dynamische terrein van wonen. Francis kent de wereld van zowel de huurders als de verhuurders inmiddels tot op het bot. Daarnaast zet zij haar kennis vanuit een eerdere studie politicologie en schuldhulpverlening in om je van praktische informatie, oplossingen en adviezen te kunnen voorzien. In het vaak ingewikkelde landschap van besturen en commissies weet Francis handig en charmant de weg. Zij zet deze ervaring en kennis onder andere in door bewonerscommissies en huurdersorganisaties te begeleiden en te versterken. Het is een pré dat Francis ook lid is van de Huurcommissie.
Met positiviteit en een tomeloze energie ontwikkelt en verzorgt Francis verschillende, unieke hoog gewaarde maatwerk-trainingen door het hele land.
Francis werkt vanuit een belangrijke waarde: die van gezamenlijkheid, omdat je zo op een prettige manier meer met elkaar bereikt!

Ilse van Veen, senior bewonersadviseur, toezichthouder Wet goed verhuurderschap

Juriste Ilse van Veen komt spontaan in beweging bij onrecht en ongelijkheid; vooral wanneer onrecht voortkomt uit ongelijkheid. Dat doet zij als medewerker sociaal domein bij een gemeente én als adviseur voor De Huurdersbalie. Waar je woont zou een prettige en veilige plek moeten zijn, vindt ze. Recht op huisvesting is namelijk niet voor niets in de grondwet opgenomen, aldus Ilse. Wanneer prettig en veilig wonen in het gedrang komt, is dat uitermate stressvol en heb je iemand nodig die naast je staat. Ilse is zo iemand. Strijdbaar en vasthoudend werkt zij aan oplossingen die eerlijk en leefbaar zijn. Ilse heeft een heldere visie op huurbeleid en sociaal wonen en de betekenis ervan voor (ver-)huurders en huurdersorganisaties. Zij is uiteraard goed bekend met gemeentelijk woonbeleid.

Max Philippens, bestuurder, toezichthouder Wet goed verhuurderschap

Een bestuurder die rechtvaardigheid en persoonlijke kracht diep in het hart en hoog in het vaandel heeft staan, is goud waard voor een organisatie! Voor Het Huurdershuis / De Huurdersbalie vervult Max Philippens al vanaf 2009 op bezielde wijze deze rol. Max bezit een enorme kennis, ervaring en talent op het brede gebied van bouwkunde, die hij innovatief weet te combineren met zijn kennis op zowel het juridische, economische en organisatorische terrein. Max leeft deze bijzondere combinatie vanuit een persoonlijke missie: het bijstaan van mensen en organisaties wanneer hen onrecht wordt aangedaan of wanneer hun positie verzwakt is en zij zich overdonderd voelen. Max zet zijn vele kwaliteiten als bestuurder van Het Huurdershuis op het gebied van personeelsbeleid, marketing, kwaliteitszorg en financieel beheer ook in voor huurders en hun organisaties. Zijn uiteindelijke doel met Het Huurdershuis is het verbinden van huurders, verhuurders, overheden en andere ketenpartners, waarbij álle partijen naar tevredenheid hun rol vervullen. Huurders en hun organisaties kunnen hierbij rekenen op brede ondersteuning die leidt naar autonomie en kracht.