Formulier Meldpunt foute verhuurders

De Wet goed verhuurderschap is er om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en zo woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten, en de leefbaarheid te beschermen. Woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten in Arnhem kunnen via dit formulier melding maken over niet toegestane handelingen van verhuurders of van verhuurbedrijven. Uw melding kunnen wij opvatten als een verzoek tot handhaving. Dan zullen wij dit samen met u volgens de geldende wet- en regelgeving behandelen. In alle gevallen is onze privacyverklaring van toepassing.

Om praktische redenen kunt u dit formulier ook gebruiken voor al uw meldingen die niet met de Wet goed verhuurderschap te maken hebben. Deze meldingen zullen wij dan evengoed samen met u behandelen.

Formulier meldingen
ook inzake Wet goed verhuurderschap