Hoe werkt het?

De werkwijze van De Huurdersbalie is eenvoudig: tijdens het spreekuur kunt u in alle rust uw vragen en problemen aan ons voorleggen. Wij vinden het belangrijk om goed naar u te luisteren, zodat wij een zo volledig mogelijk beeld van uw vraag of probleem kunnen krijgen. U kunt ons ook mailen of het Formulier meldingen invullen en versturen. In samenwerking met u, en zo nodig met andere instanties, trachten wij tot een goed passend advies of een oplossing te komen.

Waar mogelijk proberen wij al tijdens het eerste bezoek met u een plan te maken om de zaak op te lossen, waarna zo nodig het verdere contact per telefoon, per brief of per e-mail kan verlopen. Soms is het nodig om een tweede afspraak te maken.

De Huurdersbalie is onafhankelijk. Wij gaan zorgvuldig en discreet om met de informatie die u aan ons verstrekt.

Documentatie meenemen

Wij willen graag samen met u tot een goed resultaat te komen.

Dit gaat sneller, wanneer u alle voor handen zijnde documentatie die van belang is al tijdens het eerste contact meeneemt.

Welke documentatie u het best mee kunt nemen, is afhankelijk van uw vraag of probleem.
Vaak zijn een huurcontract, brieven en e-mails tussen u en de andere partij(-en) en contactgegevens van instanties waarmee u samenwerkt een goed startpunt.

Hebben wij andere informatie nodig die niet direct voor handen is, dan zal dat tijdens uw bezoek naar voren komen.
U kunt ook voorafgaand aan uw bezoek een brief, of e-mail sturen. Wij zullen dan met u contact opnemen voor een eerste bezoek.

Neem de gegevens van uw contactpersonen mee!

Misschien ontvangt u al hulp van andere organisaties. Daarbij kunt u denken aan organisaties als de gemeente Arnhem, woningcorporaties, zorginstellingen, advocatenbureaus en participatiecoaches.

Wij hebben gemerkt dat voor een deskundig en betrouwbaar advies een goede communicatie met andere organisaties een vereiste is.
We raden u daarom aan om al tijdens uw eerste bezoek de contactgegevens van degenen met wie u vanuit andere organisaties te maken heeft, mee te nemen.
Zo kunnen we snel tot een goed advies of oplossing komen!