Meldpunt foute verhuurders

(Meldpunt in het kader van de Wet goed verhuurderschap)

Er komen veel huurders bij De Huurdersbalie, die een verhuurder hebben of een verhuurbedrijf ingeschakeld hebben, die zich niet aan de wet en- regelgeving houdt. Dat is niet toegestaan en de gemeente kan dan de overtredende verhuurder of verhuurbedrijf aanspreken en zelfs dwingen zich te beteren. De gemeente zal nu dus de Wet goed verhuurderschap gaan handhaven als de verhuurders of verhuurbedrijven zich niet aan de wet houden. De huurders en woningzoekenden kunnen daarom sinds 1 januari 2024 hiervan melding maken bij het Meldpunt foute verhuurders, in het kader van de Wet goed verhuurderschap.

Het is in het eigen belang van huurders dat zij de problemen en klachten betreffende hun verhuurder of hun verhuurbedrijf melden bij het Meldpunt foute verhuurders, in het kader van de Wet goed verhuurderschap. Dit is in feite De Huurdersbalie. Dat kan via het meldformulier op deze website of ook tijdens spreekuren aan de balie. De meldingen worden dan serieus genomen en volgens de regels afgehandeld. En de meldingen zullen – zoals gebruikelijk – strikt vertrouwelijk behandeld worden. En het blijft mogelijk de meldingen anoniem te doen.

Het gaat om (combinaties van):

discriminatie

intimidatie

te hoge waarborgsommen (meer dan tweemaal de huurprijs)

het niet schriftelijk (willen) vastleggen van de huurovereenkomst

het niet schriftelijk (willen) geven van informatie aan de huurder:

  • informatie over de rechten en plichten ten aanzien van het gehuurde, als deze niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen
  • informatie over de hoogte en procedure van de waarborgsom
  • de contactgegevens van een contactpunt bij de verhuurder of het verhuurbedrijf
  • de contactgegevens van dit Meldpunt foute verhuurders
  • informatie over de hoogte, jaarlijkse specificatie en betaling van de servicekosten

 

de verkeerde afhandeling van de servicekosten

het dubbel in rekening brengen van bemiddelingskosten door verhuurbemiddelaars (zowel bij de huurder als bij de verhuurder)

Daarnaast (alleen voor arbeidsmigranten):

huurovereenkomst die niet afzonderlijk van de arbeidsovereenkomst vastgelegd zijn

het niet verstrekken van alle hierboven bedoelde informatie in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft of in een andere taal die door de arbeidsmigrant begrepen wordt en waarin de arbeidsmigrant helder kan communiceren.

Overigens:

En daarnaast zijn er nog vele zaken die niet onder de Wet goed verhuurderschap vallen maar voor de huurder toch heel vervelend of niet goed zijn, zoals bijvoorbeeld:

een te hoge huurprijs

gebreken in het gehuurde, door slecht onderhoud

vocht- en schimmelproblematiek

andere problemen als zij niet gemakkelijk kunnen verhuizen

Daarnaast blijft De Huurdersbalie net als vroeger ook bereikbaar voor al uw overige vragen en problemen op het gebied van huren!